سوئیت ها و منازل

شما در حال استفاده از نسخه آزمایشی سایت میباشید. بزودی منزل های بیشتری در این صفحه بارگذاری خواهد شد.

منزل پچویز

 • شروع قیمت از 150 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓

سوئیت اصغری ورزنه

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان

سوئیت موسوی ورزنه

 • شروع قیمت از 50 هزار تومان
 • :✓
 • :✓

لیست اقامتگاه ها

اقامتگاه بومگردی حافظ

 • شروع قیمت از 150 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓

اقامتگاه بومگردی نگار

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان

اقامتگاه سنتی ورزنه

 • شروع قیمت از 50 هزار تومان
 • :✓
 • :✓

اقامتگاه سنتی آسیاب شتر

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان

اقامتگاه سنتی گاو چاه

 • شروع قیمت از 50 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
5/5 (2 نظر)