شومن گروه ایتات ورزنه امیرحسین خلیلی ورزنه

عید غدیر گروه ایتات – اجرای شومن گروه امیرحسین خلیلی

در این پست  از سایت ورزنه من برای شما بخشی از اجرای گروه هنری ایتات ورزنه با هنرمندی شومن  گروه آقای امیرحسین خلیلی رو آماده کردیم. ا...

ادامه مطلب