آب انبار سنتی حاج میرزا ورزنه

آب انبار سنتی حاج میرزا / رستوران سنتی حاج میرزا

بنای این انبار متعلق به دوره قاجار می‌باشد. از آن جهت که این بنا توسط شخصی به اسم حاج میرزا ساخته شده به همین نام نیز معروف شده است. آب انبار حاج میرزا….

ادامه مطلب