سلام.

با پر کردن فرم زیر پیام هاتون رو به مسئولین شهر ورزنه بفرستید. ما نهایتا ظرف مدت یک ماه پیام هاتون رو بدستشون  می رسونیم.