اقامتگاه ها

شما در حال استفاده از نسخه آزمایشی سایت میباشید. بزودی اقامتگاه های بیشتری در این صفحه بارگذاری خواهد شد.

اقامتگاه بومگردی حافظ

 • شروع قیمت از 150 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
 • :✓
 • :✓

اقامتگاه بومگردی نگار

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان

اقامتگاه سنتی ورزنه

 • شروع قیمت از 50 هزار تومان
 • :✓
 • :✓

اقامتگاه سنتی آسیاب شتر

 • شروع قیمت از 30 هزار تومان

اقامتگاه سنتی گاو چاه

 • شروع قیمت از 50 هزار تومان
 • :✓
 • :✓
5/5 (2 نظر)